Dodano produkt do koszyka

Słowniczek pojęć stosowanych w telekomunikacji

Słowniczek pojęć stosowanych w telekomunikacji

Aby ułatwić zrozumienie informacji znajdujących się przy opisach oferowanych w naszym sklepie produktów postanowiliśmy przygotować dla Państwa krótki słowniczek terminów najczęściej stosowanych w telekomunikacji.

A

ARP – Address Resolution Protocol – protokół pozwalający na odwzorowanie adresu IP na adres fizyczny, czyli MAC.

 

AES – Advanced Encryption Standard –  proces szyfrowania w sprzęcie oraz oprogramowaniu stosowany do ochrony informacji niejawnych, szyfrowanie uwzględniono w normie ISO 

 

Asterisk – serwerowe oprogramowanie centrali telefonicznej IP (IP PBX) służące do obsługi połączeń telefonicznych z użyciem VoIP

 

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line – asymetryczna szerokopasmowa technologia cyfrowa łącząca użytkownika z siecią komputerową, pozwalająca na szybsze pobieranie danych niż wysyłanie. W tej technologii najczęściej stosuje się miedziane kable telefoniczne

 

ARSAutomatic Route Selection – funkcja w centrali telefonicznej, pozwalająca na podstawie rodzaju używanej linii, pory dnia czy numeru docelowego wybrać drogę połączenia, która w danej chwili jest najtańsza  

 

AECAcoustic Echo Cancellation – tłumienie echa akustycznego, usuwa sprzężenie akustyczne pomiędzy głośnikiem a mikrofonem w zestawach głośnomówiących, urządzeniach telekomunikacyjnych, dodatkowo poprawia wydajność rozpoznawania mowy podczas pracy w środowisku gdzie występuje duże echo

 

Access Pointczyli punkt dostępowy, pozwala na podłączenie do sieci bezprzewodowej, czyli WLAN, zapewnia dostęp do sieci komputerowej hostom, czyli stacjom bezprzewodowym przy użyciu częstotliwości radiowych

 

Android system operacyjny dystrybucji Linux dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, telefony stacjonarne, smartfony, tablety i inne.

 

ADPCMAdaptive Differential Pulse – Code Modulation – metoda stratnej kompresji cyfrowego zapisu dźwięku stosowana w telefonii VoIP, algorytm ADPCM został wprowadzony w wielu cyfrowych procesorach, dzięki niemu przepustowość linii telefonicznych zostaje podwojona (8 bitowe próbki), najczęściej stosuje się ją w kodekach głosu G.726. Dodatkowo algorytm ADPCM jest wykorzystywany do przesyłania głosu za pomocą protokołu IP. 

 

Auto – provisioningto usługa dostępna na centralach telefonicznych IP (np. FreePBX czy Yeastar), dzięki której możemy zarządzać urządzeniami końcowymi takimi jak telefony i bramki z poziomu interfejsu zarządzającego ustawieniami centrali telefonicznej. Umożliwia automatyczne pobieranie przez urządzenia plików konfiguracyjnych, a tym samym konfigurację bez udziału użytkownika.

B

BroadSoft – dostawca oprogramowania VoIP, zapewniający tworzenie usług komunikacyjnych opartych na chmurze, w celu dostarczenia zintegrowanych usług telefonii komórkowej i stacjonarnej za pośrednictwem sieci internet dla przedsiębiorstw, klientów indywidualnych. W roku 2018 producent został przejęty przez firmę Cisco

 

Beamformingtechnologia stosowana w routerach, komunikacji bezprzewodowej, akustyce w celu poprawy odbioru sygnału Wi – Fi i zmniejszenia zakłóceń. Polega na kierunkowej transmisji sygnału. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wysyłania sygnału radiowego w to miejsce, w którym znajduje się określony użytkownik

 

BGPBorder Gateway Protocol – protokół przeznaczony do wymiany informacji o routingu w systemie autonomicznym. Routery brzegowe operatorów na całym świecie wymieniają się między sobą informacjami o dostępnych trasach routingowych, dzięki czemu w przypadku awarii komunikacja pomiędzy użytkownikami końcowymi może odbywać się bez przeszkód. 

 

BLFBusy Lamp Field – klawisz w telefonie VoIP wskazujący, czy skonfigurowany na telefonie numer jest zajęty czy nie

 

Bluetooth –  standard bezprzewodowej komunikacji, który zapewnia połączenie pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, telefon, smartfon 

 

Bramka VoIP – urządzenia sieciowe w telekomunikacji, którego głównym zadaniem jest umożliwienie wykonywania połączeń telefonicznych tradycyjnego aparatu telefonicznego (analogowego) POTS lub do połączenia tradycyjnych linii analogowych z centralami telefonicznymi przy wykorzystaniu technologii VoIP

 

Bramka GSMto rodzaj urządzenia telekomunikacyjnego, którego głównym zadaniem jest umożliwienie abonentowi stacjonarnej centrali telefonicznej na wykonywanie połączeń przy użyciu sieci GSM. Pozwalają na obniżenie kosztów połączeń z operatorami mobilnymi oraz zapewniają komunikację centralą telefonicznym IP w przypadku awarii usług dostępu do Internetu.

 

Blue Jeansplatforma do wideokonferencji 

C

CDRCall Detail Record – informacja generowana przez elementy infrastruktury teleinformatycznej, która może posłużyć do naliczenia opłaty za usługę telekomunikacyjną, oprócz połączeń głosowych, CDR – y generowane są także podczas wysyłania SMS oraz transmisji GPRS/EDGE (w elementach SGSN i GGSN). 

 

CLIP – Calling Line Identification Presentation –  usługa umożliwiająca wyświetlanie na telefonie numeru osoby dzwoniącej, jeśli  numer nie został wcześniej zastrzeżony za pomocą usługi CLIR

 

CLIRCalling Line Identification Restriction – usługa polegająca na zablokowaniu prezentacji numeru telefonicznego, tzn. dzwoniąc do innej osoby numer inicjujący nie będzie wyświetlany, nawet jeśli druga strona ma włączoną usługę CLIP

 

CRM system informatyczny wspierający i automatyzujący procesy na styku organizacja – klient. Ułatwia pozyskanie, obsługę i utrzymanie klientów poprzez wsparcie wszystkich faz kontaktu z klientem. 

 

SuiteCRMsystem zarządzania relacjami z klientem, sam system jest dostępny bez opłat licencyjnych, i pozwala na budowanie długoterminowych relacji z klientami i służy wsparciu sprzedaży na wszystkich jej etapach.. Posiada możliwości daleko idącego dostosowania do potrzeb organizacji z poziomu panelu administratora. 

 

Click – to – callfunkcja umożliwiająca wybieranie numeru klienta z poziomu przeglądarki internetowej, przy pomocy jednego kliknięcia. 

 

CTI Computer Telephony Integration – system składający się z aplikacji integrujących telefonię z komputerem działającym w sieci wewnętrznej w celu tworzenia zautomatyzowanych usług ułatwiających pracę użytkowników.

 

Cat – IQ – zastosowana np. w urządzeniach Gigaset, pozwala na  integrację  szerokopasmowego Internetu z telefonią stacjonarną. Dzięki technologii Cat – IQ, uzyskuje się idealną jakość dźwięku, szereg innowacyjnych funkcji przykładowo książka telefoniczna online, pełną kompatybilność z innymi urządzeniami itp. CAT – IQ umożliwia integrację bramom IP – DECT ze stacjami bazowymi DECT. Technologia może być wykorzystywana z usługami VoIP oraz innymi usługami internetowymi, dostępna w modelach telefonów Gigaset.

D

DND – Do Not Disturb – blokada połączeń przychodzących

 

DECT –  Digital Enhanced Cordless Telephony – system cyfrowej łączności bezprzewodowej na niewielkich odległościach, służący do transmisji mowy, danych oraz innych informacji. Stosowany w telefonach bezprzewodowych, stacjach bazowych, w bezprzewodowych centralach PABX, jako system dostępu do sieci publicznej PSTN i ISDN i nie tylko. 

 

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol –  to protokół klient / serwer, który automatycznie dostarcza hostowi protokołu internetowego (IP) jego adres IP, oraz inne informacje takie jak maska podsieci czy brama, zaletą protokołu jest automatyczny i zarządzany centralnie proces 

 

DTMF – Dual Tone Multi – Frequency – system wykorzystywany w telefonach z przyciskami wybierania tonowego, przypisuje do każdego klawisza określoną częstotliwość lub ton, co umożliwia ich łatwą identyfikację przez mikroprocesor. Sygnały DTMF pozwalają komunikować się z pocztą głosową i skomputeryzowanymi systemami telefonii.DDI
– Direct Dialing In – inaczej  wybieranie bezpośrednie, umożliwia bezpośrednie połączenie z wybranym abonentem sieci prywatnej, na przykład centrali abonenckiej, bez pośrednictwa osób w recepcji.

 

DSL – Digital Subscriber Line – łącza internetowe wykorzystujące standardowe linie telefoniczne, linie mają ograniczone pasmo i szybkość transmisji danych ponieważ zostały stworzone dla sygnału głosowego. Do technologii DSL zalicza się m.in. ADSL, SDSL i ISDN

 

DOD – Direct Outward Dialing – jest numerem identyfikacyjnym abonenta wywołującego dla danego numeru wewnętrznego, wyświetlanym podczas wybierania numeru. Można przypisać jeden numer DOD do jednego numeru wewnętrznego lub jeden numer DOD do wielu numerów wewnętrznych. 

 

DISA – Direct Inward System Access – połączenie zewnętrzne może uzyskać dostęp do wewnętrznych funkcji PBX na niektórych liniach. Pracownik może zadzwonić na centralę firmową, a po jego identyfikacji (np. na podstawie numeru telefonu i kodu PIN) możliwe jest wykonanie połączenia wychodzącego z użyciem wszystkich dostępnych funkcji centrali: nagrywania połączeń, prezentacji numerem głównym centrali lub numerem użytkownika.

E

Elastix –  oprogramowanie serwera komunikacyjnego, które łączy w sobie funkcje IP PBX, poczty e – mail, komunikatorów internetowych, faksowania i współpracy. Posiada interfejs sieciowy i funkcje takie jak oprogramowanie call center 

 

EDGE – Enhanced Data rates for Global Evolution – technologia umożliwiająca transmisję danych w ramach sieci GSM, działa na infrastrukturze GSM/GPRS, zapewniając uproszczoną modulację oraz szyfrowanie.

F

FXS – (Foreign Exchange Station) interfejs jest portem, dostarczającym analogową linię do abonenta. Do tego portu (np. gniazdka telefonicznego) podłączany jest telefon analogowy, zapewnia on zasilanie i przesyła sygnalizację niezbędne do funkcjonowania aparatu telefonicznego lub maszyny faksowej. Dzięki bramom z portami FXS można połączyć tradycyjne telefony analogowe z nowoczesnymi centralami VoIP.

 

FXO –  (Foreign eXchange Office) jest portem, do którego można podłączyć linię analogową. Port służy do odbierania sygnału z sieci telekomunikacyjnej do centrali telefonicznej lub bramki. Porty takie umożliwiają tworzenie  hybrydowych systemów telefonicznych (analogowo – cyfrowych) co może być użyteczne, kiedy nie działa łącze internetowe i nie można wykonywać połączeń w technologii VoIP. 

 

FTP – File Transfer Protocol – protokół umożliwiający przesyłanie dowolnych plików przez Internet pomiędzy komputerami. Transmisja może odbywać się w obie strony – można zarówno pobrać pliki jaki i przesłać je do innego komputera w sieci. Użytkownik łączy się z serwerem FTP za pomocą specjalnego programu, nazywanego klientem FTP.

 

FSK – Frequency – Shift Keying – zmiana częstotliwości sygnału w zależności od zmian sygnałów cyfrowych, występuje przykładowo w modemach, domofonach oraz systemach telekomunikacyjnych w celu identyfikacji dzwoniącego.

 

Freeswitch – to darmowy serwer typu open source służący do komunikacji w czasie rzeczywistym (WebRTC), telekomunikacji, transmisji wideo i obsługujący VoIP. Jest wieloplatformowy i działa w systemach Linux , Windows , macOS i FreeBSD. Służy do budowy systemów PBX, usług IVR, wideokonferencji z czatem i współdzieleniem ekranu , najtańszego hurtowego routingu, jako Session Border Controller oraz posiada  wbudowane urządzenia komunikacyjne.

 

FreePBXjedna z najpopularniejszych central IP PBX z interfejsem graficznym bazująca na otwartoźródłowym Asterisku. FreePBX jest dostępna na licencji open source GNU General Public License i można ją instalować na serwerach, komputerach klasy PC a nawet na Raspberry PI. FreePBX można instalować całkowicie bezpłatnie i wykorzystywać do dowolnych celów – również biznesowych.

 

Firewallurządzenie lub oprogramowanie zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do sieci wewnętrznej (LAN) a także do znajdujących się w niej komputerów. Chroni sieć LAN przed niepożądanym ruchem i aplikacjami mogącymi wyrządzić szkody w infrastrukturze sieciowej, serwerowej i na stacjach roboczych.

G

GDS – Grandstream – producent urządzeń VoIP który od 2002 roku wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania dla małych, średnich i dużych firm, przedsiębiorstw. W swym asortymencie posiada telefony IP, bramki, centrale telefoniczne, telefony konferencyjne, domofony i inne produkty dostępne na stronie naszego sklepu 

 

GSMGlobal System for Mobile Communication – system komórkowy bazujący na technologii modulacji cyfrowej,  wykorzystywany przez urządzenia mobilne.

 

GUIGraphical User Interface – czyli graficzny interfejs użytkownika.

 

GDMS Grandstream Device Management System – to bezpłatna chmura  do provisioningu, zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów wykorzystywana w środowiskach zbudowanych na urządzeniach Grandstream.

 

GPRS – General Packet Radio Service – technologia bezprzewodowej transmisji danych w systemach komórkowych drugiej generacji, umożliwia również korzystanie z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/wideo.

 

GPONGigabitowa Pasywna Sieć Optyczna – inaczej sieć światłowodowa gwarantująca szybkie, bezpieczne połączenie z Internetem, najnowsza powszechnie wykorzystywana technologia światłowodowa nie wymagająca zastosowania aktywnych urządzeń wzmacniających sygnał optyczny. Umożliwia budowę sieci światłowodowych bez konieczności zapewnienia dostępu do zasilania.

GNU – licencja, której celem jest zagwarantowanie użytkownikowi swobody udostępniania i zmieniania oprogramowania.

 

G.726standardowy kodek stosowany w technologii VoIP, stosuje się w nim metodę kodowania ADPCM, ma na celu kodowanie dźwięku w jakości prawie identycznej do kodeku G.7111, przy czym kodek przekształca sygnał analogowy w cyfrowy w celu transmisji przez sieć transmisji danych z prędkością 16/24/32/40 Kbps.

 

G.729kodek przekształca sygnał analogowy w cyfrowy w celu transmisji przez sieć transmisji danych z prędkością 8 Kbps, w próbkach o długości 10 ms.

 

G.722 – kodek przekształca sygnał analogowy w cyfrowy w celu transmisji przez sieć transmisji danych z prędkością 48/56/64 Kbps

 

G.711 kodek przekształcający sygnał analogowy w cyfrowy aby przesyłać dźwięk przez sieć transmisji danych z prędkością 64 Kbps, nazywany kodekiem alaw/ulaw, wykorzystuje ADPCM do kompresji danych 

H

HTTP –  Hypertext Transfer Protocol – protokół wykorzystywany do komunikacji między przeglądarką internetową, a serwerem w celu otwarcia strony internetowej .

 

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure – szyfrowana wersja protokołu HTTP.

 

H.264metoda kompresji obrazu pozwalają zapisywać wyłącznie informacje o zmianach jakie występują na obserwowanej scenie, stosowana w wielu urządzeniach np. kamerach. 

 

H.263 – kodek wideo i audio stosowany przy niskich przepustowościach sieci (głównie w sieciach komórkowych), stosowany w telekomunikacji w kamerach IP.

 

HDMIHigh Definition Multimedia Interface – port, interfejs służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego sygnału audio i wideo

 

IP – Internet Protocol – to zestaw protokołów komunikacyjnych utworzonych dla potrzeb sieci Internet, w celu trasowania i adresowania pakietów danych, tak aby dwa lub więcej urządzeń mogło się ze sobą komunikować. Adres IP to z kolei  identyfikator przypisany do urządzenia lub domeny łączącej się z Internetem.

 

IVR – Interactive Voice Response –  system w telekomunikacji, umożliwiający interaktywną obsługę osoby dzwoniącej. Stosuje się najczęściej do obsługi dużej ilości połączeń telefonicznych od klientów, dzięki temu można zredukować koszty oraz poprawić obsługę klienta, w centralach, bramkach telefonicznych.

 

ICMP – Internet Control Message Protocol –  protokół warstwy sieciowej modelu OSI, wykorzystywany w diagnostyce sieci oraz trasowaniu.

 

ISDN –  Integrated Services Digital Network – to technologia sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych użytkownikom końcowym. Występuje w wersji ISDN BRA i PRA (mały i duży ISDN)

 

iLBC – internet Low Bitrate Codec – to kodek stosowany w technologii VoIP udostępniony  w wersji bezpłatnej do niezawodnej komunikacji głosowej przez IP. Kodek jest przeznaczony do głosu wąskopasmowego zapewniając szybką transmisję danych 13,33 kbit / s przy długości próbki 30 ms i 15,20 kb / s przy próbkowaniu 20 ms.

 

ISDN BRA – Integrated Services Digital Network Basic Rate Access (2B+D) – cyfrowa linia telefoniczna o dwóch kanałach rozmownych (mały ISDN), daje możliwość zachowania numeru telefonu podczas zmiany miejsca wykorzystywania usługi, prosty i wygodny w korzystaniu, obsługuje telefony analogowe i ISDN lub podłączenie centrali telefonicznej PABX, pojedyncze numery MSN oraz zakresy numerów DDI.

 

ISDN PRA – (30B+D, duży ISDN, E1) używany jest do przesyłania głosu, danych i obrazu oraz dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, oferuje do 30 kanałów rozmownych, pozwala na podłączenie centrali telefonicznej PABX oraz obsługuje zakresy numerów DDI.

K

Konftel Unite – aplikacja dzięki której można zarządzać urządzeniami z poziomu telefonu komórkowego, aplikacja używania z aparatem telefonicznym Konftel 300IP x, przystawką konferencyjną  Konftel 55Wx, Konftel Ego oraz Konftel 800, aby jednym dotknięciem dołączać do spotkań i sterować rozmową za pomocą smartfona.

 

L

LAN – Local Area Network – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze, może być wydzielona zarówno fizycznie jak i logicznie w ramach innej sieci 

 

LTE – Long Term Evolution –  najnowocześniejsza generacja internetu dostarczanego za pomocą masztów telefonii komórkowej, zapewnia ona kilkakrotnie większą prędkość pobierania danych niż starsze typy transmisji danych w sieciach mobilnych.

 

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol – to niezależny protokół w aplikacjach używany do przechowywania i przechwytywania informacji z katalogów. Przechowuje dane za pomocą rekordów, które posiadają atrybuty czyli np. pola w bazie danych, każdy rekord ma przypisany unikalny identyfikator coś w rodzaju ścieżki do pliku w systemie plików. Idealnie nadaje się do kontroli dostępu lub autoryzacji. Dzięki LDAP adinistratorzy mogą zarządzać dostępem do wielu aplikacji i urządzeń (poczta e-mail, czat xmpp, stacje robocze, konta na centrali telefonicznej) za pomocą centralnego oprogramowania.

 

Linia analogowa – najstarszy i najprostszy sposób na dostarczenie sygnału telefonicznego do odbiorcy, za pomocą dwóch fizycznych przewodów. Zaletą jest dostarczenie sygnału na dużych odległościach, możliwość zastosowania centrali telefonicznych, zaś wadą jest nie zawsze idealna jakość dźwięku, jeden numer, jeden abonament, brak możliwości przenoszenia numeru pomiędzy lokalizacjami, brak dodatkowych usług, ograniczona przepustowość. 

 

M

Micro SDkarta pamięci, używana w telefonach komórkowych, komputerach, aparatach cyfrowych i wielu innych urządzeniach, przy zastosowaniu adapterów na karty pamięci pojemność kart może wynosić do 2TB.

 

Micro TF – TransFlash – karta pamięci stosowane w telefonach komórkowych, tabletach, kamerach cyfrowych.

 

MSN – Multiple Subscriber Number – jest to usługa polegająca na umożliwieniu abonentom sieci ISDN przypisanie kilku numerów telefonicznych do numeru głównego.

 

Maskarada – pokrewna nazwa translacji adresów IP NAT.

N

NGN – Next Generation Network – sieć pakietowa, transportuje wszystkie informacje i usługi (głos, dane i wszelkiego rodzaju media, takie jak wideo) poprzez umieszczenie ich w pakietach IP. Umożliwia użytkownikom dostęp do sieci oraz konkretnych dostawców usług.

 

NAT – Network Address Translation – oznacza translację adresów sieciowych, sposób na mapowanie wielu lokalnych adresów prywatnych na publiczny przed przesłaniem informacji.

 

NTP – Network Time Protocol – protokół komunikacyjny umożliwiający precyzyjną synchronizację czasu pomiędzy komputerami.

o

Opusformat stratnej kompresji dźwięku, przystosowany do kodowania zarówno mowy jak i muzyki, charakteryzuje się małym opóźnieniem (typowo 10 – 20 ms), stosowany w wielu urządzeniach w telekomunikacji.

 

OmniSound – technologia  zapewniająca  krystalicznie czysty dźwięk podczas prowadzenia rozmowy, konferencji i wideokonferencji, stosowana w wielu urządzeniach producenta  Konftel.

P

PoE –  Power over Ethernet – umożliwia przesyłanie energii elektrycznej za pomocą kabla Ethernet (na przykład w sieci LAN) do urządzeń peryferyjnych, np. kamery internetowej czy telefonu VoIP.

 

POTS – Plain Old Telephone Service – analogowy system telefoniczny do transmisji głosu realizowany na miedzianych skrętkach, technologia linii telefonicznej używana jeszcze niedawno praktycznie w każdym domu.

 

PLMNPublic Land Mobile Network –  połączenie usług łączności bezprzewodowej,  składa się z kilku technologii komórkowych, takich jak GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G.

 

PSTN – Public Switched Telephone Network – zbiór połączonych ze sobą publicznych sieci telefonicznych. Składa się z przełączników zgrupowanych w sieci które działają jako węzły,  przy czym umożliwiają komunikację między dwoma punktami w sieci.

 

PCM – Pulse – Code Modulation – jest używana do cyfrowej prezentacji sygnałów analogowych,  standardowa forma dźwięku cyfrowego w komputerach, płytach CD, telefonii cyfrowej i innych zastosowaniach dźwięku cyfrowego.

 

PBX – Private Branch Exchange – centrala telefoniczna, zarządzana przez przedsiębiorstwa lub instytucje, tworzy wewnętrzną sieć telefoniczną, połączona z centralą operatora telekomunikacyjnego.

 

PINGPacket Internet Groper – korzysta z protokołu ICMP, wysyła pakiety ICMP Echo Request i odbiera ICMP Echo Reply, służy do diagnozowania połączeń sieciowych.

 

POPPoint of Presence – brzegowy węzeł istniejącej sieci telekomunikacyjnej, dla operatorów i dostawców internetu, są to np. bazy, platformy wykorzystywana w wirtualnych sieciach VPN.

 

PPP Protokół – Point – to – Point Protocol – protokół komunikacyjny warstwy łącza danych używany przy bezpośrednich połączeniach pomiędzy dwoma węzłami sieci punkt do punktu.

 

PBXactOprogramowanie serwerowe centrali telefonicznej firmy Sangoma, komercyjna wersja oprogramowania FreePBX, zapewnia podstawowe funkcje systemu telefonicznego oraz rozszerzone aplikacje, aby stworzyć elastyczne, konfigurowalne rozwiązanie telefoniczne.

 

R

RARP – ( Reverse Address Resolution Protocol) protokół wysyłany przez klientów podczas, uruchamiania systemu z prośbą o podanie adresu IP.

 

RFIDRadio – Frequency Identification – technologia umożliwiająca odczyt, przesłanie danych oraz elektroniczne zasilanie chipów, przy pomocy fal radiowych. Odczyt zapisanych danych, które przechowują ,możliwy jest w różnych odległościach. Technologia znajduje swoje zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, magazynach, kontrolach dostępu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 

RJ – 9wtyczka (wejście) w którą są najczęściej wyposażone słuchawki do aparatów telefonicznych.

 

RJ – 11wtyczka telefoniczna używana do zakończenia przewodów, która łączy sprzęt telefoniczny z gniazdkiem w ścianie.

 

RJ – 45wtyczka umożliwiająca połączenie pomiędzy okablowaniem użytkownika a okablowaniem firm telekomunikacyjnych, najczęściej stosowane standardowe złącze telekomunikacyjne. 

 

Roamingtechnologia stosowana w telefonach komórkowych, polegająca na korzystaniu z usług sieci w momencie gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci operatora. W przypadku sieci WiFi lub DECT oznacza możliwość przełączania się użytkownika pomiędzy nadajnikami bez zauważalnej utraty połączenia.

 

RTP (ang. Real-time Transport Protocol) – protokół transmisji danych multimedialnych w czasie rzeczywistym. RTP nie gwarantuje jakości usługi (QoS) i najczęściej wykorzystuje UDP jako protokół warstwy transportowej.

 

S

SDK – Software Development Kit – zestaw narzędzi dla programistów, zawierający kody oraz gotowe aplikacje ułatwiające tworzenie programowania.

 

SOHO (small office/home office) – określenie najczęściej używane dla określenia małych biur lub użytkowników domowych.

 

SNMP – grupa protokołów zarządzająca siecią, która działa w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI, umożliwiając wymianę informacji kontrolnych pomiędzy urządzeniami sieciowymi, używana w routerach, centralach telefonicznych dzięki sieci IP.

 

SIPprotokół inicjowania sesji pomiędzy jednym lub wieloma klientami; obecnie dominujący protokół sygnalizacyjny dla VOIP.

 

SS7Signaling System 7 – protokół służący w telekomunikacji do odpowiedniego zarządzania połączeniami, roamingiem, poczta głosową informuje jaką funkcję musi posiadac cyfrowa sieć sygnalizacyjna .

 

STUN – Simple Traversal of UDP Through NAT – protokół, służący do translacji adresów NAT (Network Address Translation) , umożliwiający uzyskanie adresu IP przez urządzenie za maskaradą.

 

SSH – protokół komunikacyjny, służący do łączenia się zdalnie z komputerem lub serwerem.

 

SIP trunk – alternatywa usługa dla tradycyjnych linii analogowych, łączy ISDN BRI, ISDN PRI wykorzystująca transmisję głosu przez sieć Internet, realizacja odbywa się z użyciem protokołu SIP.

 

SRTP – Bezpieczna, szyfrowana transmisja danych multimedialych (głos i wideo) w sieciach oparta na protokole RTP.  

 

SimBank – skrzynka SIM która jest urządzeniem sieciowym, ma na celu odczyt banku kart SIM przy czym pozwala na zainstalowanie dużej liczby kart SIM w jednym miejscu i bezpośrednio komunikuje się z urządzeniami GSM.

 

SimServer – serwer Sim, umożliwiający przechowywanie kart SIM, zarządzanie oraz automatyczną wymianę dużej ilości numerów SIM.

 

T

Trixboxserwer VoIP opierający się na oprogramowaniu Open Source, dostępny jako obraz ISO lub obraz maszyny wirtualnej z gotowym systemem, oprogramowanie oparte na Linuksie oraz oprogramowaniu Asterisk.

 

TR – 069protokół służący do komunikacji pomiędzy CPE a serwerem automatycznej konfiguracji ACS.

 

TCPTransmission Control Protocol – strumieniowy protokół komunikacji między dwoma komputerami.

 

TLS – Transport Layer Security – protokół zapewniający bezpieczeństwo komunikacji w sieci komputerowej, stosowane także w aplikacjach, poczcie e – mail, technologii VoIP.

 

TFTP – Trivial File Transfer Protocol – protokół transmisji plików, najczęściej stosowany do aktualizacji oprogramowania serwisowego w urządzeniach elektronicznych w telekomunikacji.

 

U

USBUniversal Serial Bus – złącze komunikacyjne stosowane w urządzeniach telekomunikacyjnych typu telefony, centrale, kamery, modemy, telefony komórkowe i inne urządzenia, używane do podłączenia urządzeń peryferyjnych do komputera.

 

UDPUser Datagram Protocol – protokół który ma za zadanie przesyłanie plików oraz do transmisji strumieniowej.

 

UPnPUniversal Plug – and – Play – protokół stosowany najczęściej w komputerach , urządzeniach bezprzewodowych, punktach dostępu WiFi i innych, służący do wykrywania obecności w sieci.

USSD – Unstructured Supplementary Service Data – sposób na podłączenie się z urządzeniami sieci GSM i UMTS, inaczej kod który należy najczęściej pisać na klawiaturze telefonu i wykonać połączenie, zwykle rozpoczynają się od znaków *, # 

 

WebRTC – technologia umożliwiająca obsługę wideo, głosu dostępna we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, obsługiwana przez Apple, Google, Microsoft, czy Mozillę.

 

WEP – Wired Equivalency Protocol – protokół  bezpieczeństwa dla sieci bezprzewodowych IEEE, szyfruje  dostęp dla urządzeń 802.11 .a.

 

WCDMA – Wideband Code – Division Multiple Sccess – technika związana z dostępem do sieci radiowej stosowana w sieciach komórkowych budowanych w standardzie UMTS.

 

WDS – Wireless Distribution System –  tryb, w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które rozsyłają je następnie do podrzędnych punktów dostępowych.

 

WSSszyfrowanie dla WebRTC

V

VoIP – Voice Over IP – przesyłanie mowy za pomocą łączy internetowych lub oddzielnych sieci wykorzystujących protokół IP.

 

VPN – Virtual Private Network – czyli wirtualna prywatna sieć, nazywana również tunelem, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą za pośrednictwem publicznej sieci.

 

VADVoice Activity Detection – czyli wykrywanie aktywności głosowej, technologia która najczęściej stosuje się w aplikacjach opartych na mowie.

Z

Zero – Touchtechnologia użyta w wielu urządzeniach, umożliwia wielkoskalowe wdrażanie Androida na urządzeniach różnych producentów

Q

QOS – Quality of Service – czyli jakość usługi, protokół transmisji pakietów w warstwie ISO, określa dokładny czas między zgłoszeniem usługi a czasem dostarczenia danej usługi.

Data publikacji: 07.05.2021 00:00:00

Zaloguj się aby skomentować