Informację na temat gwarancji

Gwarancja

Towary sprzedawane w naszym Sklepie posiadają gwarancję producenta bądź dystrybutora: 12, 24 bądź 36 miesięczną w zależności od rodzaju i marki towaru.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktura lub paragon) i oryginalnego opakowania, aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, termicznych oraz celowych uszkodzeń sprzętu, uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

  • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją konserwacji, 
  • napraw,
  • przeróbek lub zmian w konstrukcji,
  • działania zjawisk atmosferycznych, przepięć sieci czy wyładowań elektrostatycznych


Kupujący jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru objętego gwarancją oraz pokrywa koszty związane z jego dostarczeniem

Kupujący traci prawo do korzystania z gwarancji w przypadku wszelkich prób napraw podejmowanych przez nieupoważnione osoby fizyczne lub firmy.